Les codes couleurs du Web

On peut les définir en CSS de différentes façons :

  • Par leur nom de couleur anglaise
  • Par leur code RGB
  • Par leur code héxadécimal

Voici comment les utiliser dans votre feuille de style :

<style>
div {
background-color: deepskyblue;
color: deepskyblue;
}
</style>
<style>
div {
background-color: #00BFFF;
color: #00BFFF;
}
</style>
<style>
div {
background-color: rgb(0, 191, 255);
color: rgb(0, 191, 255);
}
</style>

Ci-dessous les 140 couleurs supportées par tous les navigateurs :

Nom Anglais

Couleur

Hexadécimal

Code RVB

Black #000000 0 0 0
Dimgrey (dimgray) #696969 105 105 105
Grey (gray) #808080 128 128 128
Darkgrey (darkgray) #A9A9A9 169 169 169
Silver #C0C0C0 192 192 192
Lightgrey (lightgray) #D3D3D3 211 211 211
Gainsboro #DCDCDC 220 220 220
Whitesmoke #F5F5F5 245 245 245
Ghostwhite #F8F8FF 248 248 255
White #FFFFFF 255 255 255
Ivory #FFFFF0 255 255 240
Floralwhite #FFFAF0 255 250 240
Seashell #FFF5EE 255 245 238
Lavenderblush #FFF0F5 255 240 245
Oldlace #FDF5E6 253 245 230
Linen #FAF0E6 250 240 230
Mistyrose #FFE4E1 255 228 225
Pink #FFC0CB 255 192 203
Lightpink #FFB6C1 255 182 193
hotpink #FF69B4 255 105 180
Deeppink #FF1493 255 20 147
Palevioletred #DB7093 219 112 147
Fuchsia (magenta) #FF00FF 255 0 255
Mediumvioletred #C71585 199 21 133
Thistle #D8BFD8 216 191 216
Plum #DDA0DD 221 160 221
Violet #EE82EE 238 130 238
Orchid #DA70D6 218 112 214
Mediumorchid #BA55D3 186 85 211
Darkorchid #9932CC 153 50 204
Darkviolet #9400D3 148 0 211
Blueviolet #8A2BE2 138 43 226
Indigo #4B0082 75 0 130
Mediumslateblue #7B68EE 123 104 238
Slateblue #6A5ACD 106 90 205
Darkslateblue #483D8B 72 61 139
Mediumpurple #9370DB 147 112 219
Darkmagenta #8B008B 139 0 139
Purple #800080 128 0 128
Rosybrown #BC8F8F 188 143 143
Lightcoral #F08080 240 128 128
Coral #FF7F50 255 127 80
Tomato #FF6347 255 99 71
Orangered #FF4500 255 69 0
Red #FF0000 255 0 0
Crimson #DC143C 220 20 60
Lightsalmon #FFA07A 255 160 122
Darksalmon #E9967A 233 150 122
Salmon #FA8072 250 128 114
Indianred #CD5C5C 205 92 92
Firebrick #B22222 178 34 34
Brown #A52A2A 165 42 42
Darkred #8B0000 139 0 0
Maroon #800000 128 0 0
Beige #F5F5DC 245 245 220
Antiquewhite #FAEBD7 250 235 215
Papayawhip #FFEFD5 255 239 213
Blanchedalmond #FFEBCD 255 235 205
Bisque #ffe4c4 255 228 186
Peachpuff #FFDAB9 255 218 185
Moccasin #FFE4B5 255 228 181
Navajowhite #FFDEAD 255 222 173
Wheat #F5DEB3 245 222 179
Burlywood #DEB887 222 184 135
Tan #D2B48C 210 180 140
Sandybrown #F4A460 244 164 96
Orange #FFA500 255 165 0
Darkorange #FF8C00 255 140 0
Chocolate #D2691E 210 105 30
Peru #CD853F 205 133 63
Sienna #A0522D 160 82 45
Saddlebrown #8B4513 139 69 19
Lightyellow #FFFFE0 255 255 224
Cornsilk #FFF8DC 255 248 220
Lightgoldenrodyellow #FAFAD2 250 250 210
Lemonchiffon #FFFACD 255 250 205
Palegoldenrod #EEE8AA 238 232 170
Khaki #F0E68C 240 230 140
Yellow #FFFF00 255 255 0
Gold #FFD700 255 215 0
Goldenrod #DAA520 218 165 32
Darkgoldenrod #B8860B 184 134 11
Darkkhaki #BDB76B 189 183 107
Yellowgreen #9ACD32 154 205 50
Olivedrab #6B8E23 107 142 35
Olive #808000 128 128 0
Darkolivegreen #556B2F 85 107 47
Greenyellow #ADFF2F 173 255 47
Chartreuse #7FFF00 127 255 0
Lawngreen #7CFC00 124 252 0
Lime #00FF00 0 255 0
Limegreen #32CD32 50 205 50
Mintcream #F5FFFA 245 255 250
Honeydew #F0FFF0 240 255 240
Palegreen #98FB98 152 251 152
Lightgreen #90EE90 144 238 144
Springgreen #00FF7F 0 255 127
Mediumspringgreen #00FA9A 0 250 154
Forestgreen #228B22 34 139 34
Green #008000 0 128 0
Darkgreen #006400 0 100 0
Darkseagreen #8FBC8F 143 188 143
Mediumseagreen #3CB371 60 179 113
Seagreen #2E8B57 46 139 87
Lightslategray #778899 119 136 153
Slategray #708090 112 128 144
Darkslategray #2F4F4F 47 79 79
Aliceblue #F0F8FF 240 248 255
Azure #F0FFFF 240 255 255
Lightcyan #E0FFFF 224 255 255
Paleturquoise #AFEEEE 175 238 238
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212
Mediumaquamarine #66CDAA 102 205 170
Aqua #00FFFF 0 255 255
Turquoise #40E0D0 64 224 208
Mediumturquoise #48D1CC 72 209 204
Darkturquoise #00CED1 0 206 206
Lightseagreen #20B2AA 32 178 170
Darkcyan #008B8B 0 139 139
Teal #008080 0 128 128
Cadetblue #5F9EA0 95 158 160
Powderblue #B0E0E6 176 224 230
Lightblue #ADD8E6 173 216 230
Lightskyblue #87CEFA 135 206 250
Skyblue #87CEEB 135 206 235
Deepskyblue #00BFFF 0 191 255
Dodgerblue #1E90FF 30 144 255
Lavender #E6E6FA 230 230 250
Lightsteelblue #B0C4DE 176 196 222
Cornflowerblue #6495ED 100 149 237
Steelblue #4682B4 70 130 180
Royalblue #4169E1 65 105 225
Blue #0000FF 0 0 255
Mediumblue #0000CD 0 0 205
Darkblue #00008B 0 0 139
Navy #000080 0 0 128
Midnightblue #191970 25 25 112